Efektívne riešenia pre váš biznis

Prieskumy

Potrebujete zefektívniť procesy vo vašej firme? Kontaktujte nás!

Prieskumy SharxPrieskumy sú dôležitou súčasťou presadenia sa v konkurenčnom prostredí. Zďaleka nemusí platiť, že vyhráva finančne silnejšia firma a zákonite musí menšieho hráča prevalcovať. Vyhráva ten, kto má lepšie informácie a dokáže s nimi rozumne naložiť a ten, kto má lojálny a spoľahlivý tím ľudí.

Chceli ste v minulosti takýto prieskum zrealizovať ale zdalo sa vám to príliš drahé a neefektívne riešenie? Dokážeme vám, že prieskum sa dá spraviť aj s rozumným rozpočtom a pritom veľkou vypovedacou hodnotou.

V riešeniach pre našich zákazníkov sa zameriavame na niekoľko druhov prieskumov.

Prieskumy spokojnosti a očakávaní zákazníkov

Určite sa vám už stalo, že ste prišli o dobrého zákazníka a veľmi vás mrzelo, že konkurencia s vami takto vybabrala. A určite ste sa zamýšľali i nad tým, prečo k tomu došlo, keďže z praxe vieme že získanie nového zákazníka je niekoľkonásobne drahšie ako udržanie si existujúceho.
Viete presne, z akých dôvodov strácate zákazníkov? Pomôžeme Vám zistiť to a navrhnúť ďalšie kroky k eliminácii tohoto javu.

Súvisiace prieskumy:

Prieskum spokojnosti zamestnancov a vzťahov na pracovisku

Každý odchod kvalitného zamestnanca z vašej firmy a akvizícia nového sú spojené s vysokými nákladmi. Kým nám nový pracovník prinesie prvé zisky, ubehne veľa mesiacov.
Je vaším cieľom udržať si kvalitných pracovníkov a zamedziť fluktuácii? Pomôžeme vám pri tom.

Súvisiace prieskumy:

Mystery shopping, mystery calling

Máte pocit, že na vašich prevádzkach nefunguje všetko tak ako má? Potrebujete „otestovať“ akým spôsobom komunikujú vaši zamestnanci so zákazníkom a či práve toto nie je dôvod odlevu zákazníkov ku konkurencii? V tom prípade pre vás máme účinné nástroje nazvané mystery shopping (fiktívny nákup) alebo mystery calling (fiktívny telefonát), ktoré preveria ako tomu naozaj je a pomôžu odstrániť chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú. Tieto prieskumy sa zvyknú realizovať ako súčasť prieskumov spokojnosti a očakávaní zákazníkov.