Efektívne riešenia pre váš biznis

Telefonická komunikácia

Komunikácia cez telefón je dnes každodennou súčasťou nášho života. Je dôležitým faktorom pri budovaní i udržiavaní vzťahov so zákazníkmi. Pokúsme sa zamyslieť nad niekoľkými otázkami:

Netreba zabúdať, že aj pri tomto druhu komunikácie si vieme zákazníka získať, ale ho aj stratiť. Pokiaľ pociťujete potrebu zlepšenia svojich ľudí v tejto oblasti, pripravíme vám tréningový program, ktorý vám pomôže zvýšiť úroveň komunikácie so zákazníkmi.