Efektívne riešenia pre váš biznis

CRM

Čo je to CRM?

Je to informačný systém zameraný na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Umožňuje zefektívniť celý proces komunikácie so zákazníkmi a plnenie ich požiadaviek. Pomáha merať predajný proces, analyzovať jeho efektivitu a prijímať opatrenia vedúce k zefektívneniu procesov v predaji. Toto prináša úsporu nákladov, šetrenie času a zvýšenie obratu i zisku. Na základe vašich požiadaviek môže byť i súčasťou nami realizovaných výsledkovo orientovaných projektov.

Nemáte ešte zavedené CRM u vás vo firme? Pomôžeme vám nájsť optimálne riešenie.