Efektívne riešenia pre váš biznis

Impact projekty

Realizujeme ich v niekoľkých logických krokoch:

1. Analýza procesov v predaji
Určite vám je známe i z osobného života, že ak chcete vedieť, ktorým smerom sa máte vybrať do cieľa svojej cesty, musíte vedieť, kde sa práve nachádzate. Podobne je to aj s procesmi vo vašej spoločnosti. Máte pocit že robíte všetko pre dosiahnutie firemných cieľov a neviete sa tam dostať? V tom prípade vám pomôžeme analýzou procesov v predaji. Na jej základe vám dokážeme tieto procesy nielen popísať, ale aj zmerať ich efektivitu.

2. Poradenstvo a konzultácie
Na základe analýzy vám dokážeme navrhnúť optimálne riešenie, zodpovedajúce vašim požiadavkám. V niekoľkých logických krokoch ako napríklad rozvojovými programami pre váš tím, špeciálne šitými vám na mieru, koučovaním a implementačnými procesmi, vám pomôžeme dosiahnuť vaše firemné ciele. Všetko v rámci vašich možností, bez zbytočných zdĺhavých administratívnych krokov, avšak s maximálnym efektom.

3. Tréningové programy
Zväčša sú súčasťou tohto procesu. Súčasťou preto, lebo našim cieľom nie je len dať ľuďom zručnosti, ale pomôcť im aj v tom, aby ich vedeli v praxi efektívne využiť. Príklady tréningových programov nájdete TU.

4. Koučovanie
Je veľmi efektívnym nástrojom pri zavádzaní zručností do praxe. Či už sa jedná o koučovanie vrcholového alebo stredného manažera, obchodníka alebo koučovanie kouča – človeka, ktorý by mal vo firme koučovať iných členov tímu.

5. Implementácia
… alebo zavedenie procesov, vedúcich k zefektívneniu vašej práce, do štruktúr vašej spoločnosti. Čiže posledný logický krok k dosiahnutiu vašich cieľov.